Langur duk

šamotová hlína, štětiny ze štětce

2019

na prodej